Privacy policy

Privacy policy

Inleiding

IDorganics respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig wordt behandeld. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, lees je in onderstaande tekst. Wanneer je van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij je dringend contact op te nemen met Sandy Vree of een mail te sturen naar [email protected].

Vertrouwelijkheid

IDorganics werkt volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken je gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren jouw rechten.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij jouw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Deze toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. Je kunt in beginsel de gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel
IDorganics bewaart de persoonsgegevens van haar medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn, echter binnen het wettelijke kader.

Relaties en klanten
IDorganics  bewaart de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met de onderwerpen in deze privacy policy zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.

Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. IDorganics verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.

IDorganics gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten haar diensten te leveren. Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en om je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het bestellen via de webshop van IDorganics zo efficiënt mogelijk te laten verlopen slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestellingen op. Hierdoor hebben beide partijen inzicht in je bestelpatroon en kunnen wij je beter van dienst zijn. Met jouw toestemming gebruiken wij je gegevens ook om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier geen prijs op stelt kun je ons dat laten weten door een email te sturen naar: [email protected].

Social Media
Als je deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient je bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van jouw voorkeur voor het delen van persoonsgegevens via jouw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met jouw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

Veiligheid
IDorganics spant zich maximaal in om jouw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. 

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Verwerking voor en door derden
Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid
Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zullen wij je deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:
-           inzage in door ons van jouw vastgelegde gegevens;
-           correctie of verwijdering;
-           bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt je verzenden naar [email protected] met een kopie van jouw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. IDorganics gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bestellen bij IDorganics.com geen cookies ontvangt.

Indien je vragen mocht hebben over de privacy policy van IDorganics dan kun je een email sturen naar [email protected]. Onze verkoopafdeling helpt je dan verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens. In geval wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, kun je op deze pagina altijd de meest recente informatie vinden. Dit is de meest recente versie van de IDorganics privacy policy. Deze is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »